Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Editorial board

/ Editorial board

Publisher:

SGP CMA JEP

 

Editor´s office:
SGP CMA JEP
U Hranic 16, 100 00 Praha 10
tel.: 267 184 064
fax: 267 184 041
e-mail: practicus.svl@cls.cz
www.practicus.eu

Editorial team:

Editor-in-chief

MUDr. Jaroslava Lankova, lankova@svl.cz

Jounar manager

Hana Cizkova, practicus.svl@cls.cz

Editorial Board:

MUDr. Pavel Brejník
MUDr. Jiří Burda
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
MUDr. Rudolf Červený
MUDr. Eva Grzegorová
MUDr. Alice Havlová
MUDr. Jiří Havránek
MUDr. Otto Herber
MUDr. Petr Herle
MUDr. Ambrož Homola, Ph.D.
MUDr. Toman Horáček
MUDr. Jiří Horký
MUDr. Karel Janík
MUDr. Igor Karen
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
MUDr. Josef Kořenek CSc.
MUDr. Vladimír Marek
MUDr. Petra Mestická
MUDr. Zuzana Miškovská
MUDr. Dana Moravčíková
MUDr. Cyril Mucha
MUDr. Anna Richterová
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
MUDr. Bohumil Skála. Ph.D.
MUDr. Alexandra Sochorová
MUDr. Helena Stárková
MUDr. Jan Šindelář
MUDr. Jozef Štolfa
MUDr. Jana Vojtíšková