Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Inzerce

/ Inzerce

Ceník inzerce a technické parametry si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

 

Termíny uzávěrek:
Termín objednávek inzerce vždy do 15. dne předchozího měsíce.
Termín dodání podkladů vždy do 5. dne daného měsíce.

 

Distribuce 20.- 30. den daného měsíce.

 

Inzertní podmínky:
Redakce si vyhrazuje právo po přijetí inzertních podkladů na finální kontrolu inzerce a na rozhodnutí o jejím publikování.